ގުޅުއްވުމައް

Contact Us

Children’s Ombudspersons Office

 M. Finifaru, Majeedhee magu, Male’, Maldives

 1656

 7960440

 [email protected]

Corporate Affairs

 M. Finifaru, Majeedhee magu, Male’, Maldives

 7960440

 [email protected]

Investigation and Legal

 M. Finifaru, Majeedhee magu, Male’, Maldives

 7389036

 [email protected]

Compliance and Enforcement

 M. Finifaru, Majeedhee magu, Male’, Maldives

 7368890

 [email protected]

Advocacy and Awareness

 M. Finifaru, Majeedhee magu, Male’, Maldives

 7217743

 [email protected]

Mariyam Adam, Advocacy Officer (Information Officer)

 M. Finifaru, Majeedhee magu, Male’, Maldives

 7217743

 [email protected]

ޗިލްޑްރަންސް އޮމަބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް

 މ. ފިނިފަރު، 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މަޖީދީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 1656

 7960440

 [email protected]

ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް

 މ. ފިނިފަރު، 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މަޖީދީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 7960440

 [email protected]

އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ލީގަލް

 މ. ފިނިފަރު، 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މަޖީދީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 7389036

 [email protected]

ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް

 މ. ފިނިފަރު، 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މަޖީދީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 7368890

 [email protected]

އެޑްވޮކަސީ އެންޑް އެވެއަނަސް ޑިޕާޑްމަންޓް

 މ. ފިނިފަރު، 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މަޖީދީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 7217743

 [email protected]

މޮނިޓަރިން އެންޑް އިވޭލުއޭޝަން

 މ. ފިނިފަރު، 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މަޖީދީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 7217745

 [email protected]

މަރިޔަމް އާދަމް، އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ (އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ)

 މ. ފިނިފަރު، 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މަޖީދީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 7217743

 [email protected]

Send us a message / Whistleblow
މެސެޖް ފޮނުވުމަށް \ ވިސްލް ބްލޯ
ފޮނުވަނީ